Phật Dược Sư / 藥師佛 / Bhaiṣajyaguru


pagode Quảng Triệu de l'Amicale des Cantonais en France - Ivry-sur-Seine - 94 - FR chùa Khánh Anh - Évry - 91 - FR
temple Fo Guang Shan - London - - UK chùa Đức Quang - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Phổ Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
 chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Bửu Đà - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Liên Hoa Tịnh thất - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
 chùa Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA

Last updated : Sun, 30 May 2021 01:24:24 +0200