Vi Đà Hộ pháp - Già Lam Hộ pháp / Quan Công


  Quan Âm Tử Trúc Lâm - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
  Quan Âm Tử Trúc Lâm - Sài Gòn / Quân 11 - - VN
  Linh Châu - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA
 pagode Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA
 chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quân 8 - - VN
 chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN
 chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
 chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN  chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
 chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN  chùa Pháp Bảo - Long Thành - Đồng Nai - VN

Last updated : Fri, 08 May 2020 01:56:17 +0200