Hộ pháp


pagode  Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
 chùa Khánh Thiền- Sài Gòn / Tân Bình - - VN
  chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
 chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - Harrington - QC - CA  chùa XXX - Quảng Ninh - VN
đền ZZZZ - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
chùa Cầu Đông / Đông Môn - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
chùa Cầu Đông / Đông Môn - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
chùa & quán Huyền Thiên - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN

Last updated : Fri, 05 Aug 2022 19:42:33 +0200