Mục-kiền-liên / Moggallāna / 目犍連 ( ??? )


 chùa chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
 chùa chùa / tổ đình Linh Sơn - Cần Giuộc / Phước Vĩnh Tây - Long An - VN
 chùa Từ Thuyền - tphcm / Bình Thạnh - - VN chùa Tôn Vân - Cần Giuộc / Mỹ Lộc - Long An - VN
 chùa Vạn Hạnh - tphcm / Tân Bình - VN  chùa

Last updated : Wed, 14 Feb 2024 06:23:00 +0100