Phật Nhập Niết Bàn


temple ??? - Polonnaruwa - LK vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA
chùa  Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN chùa Linh Sơn - London - - UK
chùa  Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Chantarangsay / chùa Miên - Sài Gòn / Quận 3 - VN  chùa Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
temple Raja Maha - Dambulla - Sri Lanka
temple Raja Maha - Dambulla - LK
pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR vatt Khémararam - Créteil - 94 - FR
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR pagode Dhammaraingsei - Bagneux - 92 - FR
London Peace Pagoda - London - UK chùa Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN

Last updated : Sat, 02 May 2020 23:06:04 +0200