Quan Thế Âm Bồ Tát / 觀世音菩薩 / Avalokiteśvara


chùa  Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - Harrington - QC - CA chùa Tam Thai - Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn - VN
chùa  Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - Harrington - QC - CA
Hội Quán Quảng Triệu / Chùa Bà - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
 chùa Phước Huệ - Trảng Bàng - Tây Ninh - VN chùa Hoằng Pháp - Sài Gòn / Hóc Môn - VN
chùa  Như Lai - Tây Ninh - Tây Ninh - VN chùa Phước Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa  Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
chùa  Trường Thạnh - Sài Gòn / Quân 1 - VN
chùa  Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành / nùi Bà Den - Tây Ninh - VN
chùa  Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
chùa  Phổ Đà Sơn Quan Âm - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN

Last updated : Tue, 12 May 2020 00:44:14 +0200