Tứ Đại Thiên Vương / 四大天王


Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王 -
chùa Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
Sri Lanka
Nam phương Tăng Trưởng Thiên vương -
chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
Bắc phương Đa Văn Thiên vương -
chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王 -
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
Bắc phương Đa Văn Thiên vương 多聞天王 -
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa  Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
chùa Giác Thọ - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN

Last updated : Wed, 19 Jun 2024 17:52:52 +0200