Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels


  Thủy Long Cung - Sài Gòn / Quận Gò Vấp - - VN
Phù Châu miếu / Miếu Nổi - Sài Gòn / Quận Gò Vấp - - VN chùa Quan Âm - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
Yueh Hai Ching Temple / 粤海清庙 - Singapour - - SG Dinh Cậu - Phú Quốc - Kiên Giang - VN
Hong San See Temple / 凤山寺 / Phụng Sơn Tự - Singapour - - SG
  miếu Cửu Thiên Huyền Nữ - Sài Gòn / Quận 10 - - VN đền Hàng Bạc / Nguyên Khiết Linh Từ - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
  miếu Cửu Thiên Huyền Nữ - Sài Gòn / Quận 10 - - VN Chinese Association Temple / Vĩnh Trân Thiện Đường - Vientiane - - LA

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:48 +0100