Đức Mẹ La Vang


  église basilique Đức Mẹ La Vang - Hải Lăng / La Vang - Quảng Trị - VN
nhà thờ Vĩnh Hội - Sài Gòn - quận 4 - VN
nhà thờ Tử Đình - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN nhà thờ Đồng Tiến - tpHCM / Quận 10 - - VN
  Christ Cathedral - Garden Grove - CA - USA Đồng Tiến - tpHCM / Quận 10 - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100