Phật Dược Sư / 藥師佛 / Bhaiṣajyaguru


 chùa Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR
 chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN

Last updated : Fri, 30 Apr 2021 23:29:38 +0200