Phật Đắc Đạo


chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN Wisdom Park - Quezon City - Manila - PH
 chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN  chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Phổ Đức - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN tổ đình Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA chùa
  Seng Guan Temple / 信願寺 - Manila / Tondo - Manila - PH

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:52 +0100