Phật Nhập Niết Bàn


chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN vat Kao Nhot - Vientiane - - LA
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa
 vat Haisoke - Vientiane - - LA  vat Ban Fai / ວັດບ້ານຝາຍ - Vientiane - - LA
 vat Simuong / ວັດສີເມືອງ - Vientiane - - LA

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100