Phật YYYY


pagode Phật Bảo - Savigny-sur-Orge - 91 - FR
 wat Thammapathip - Moissy-Cramayel - 77 - FR
chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN vat
vat Dong Plane - Vientiane - - LA vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:52 +0100