Les martyrs vietnamiens - Các thánh tử đạo Việt Nam


  nhà thờ Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
  nhà thờ Đồng Tiến - tpHCM / Quận 10 - VN nhà thờ giáo xứ Xóm Lách - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
nhà thờ Thị Nghè - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
  nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp / Xóm Mới - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100