la tentation de Bouddha


 chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN  chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
Seng Guan Temple / 信願寺 - Manila / Tondo - Manila - PH chùa Tuyền Lâm - Sài Gòn / Quận 6 - - VN
Vie de Bouddha - chùa Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa 
  Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA  chùa
chùa Châu An - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
 

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100