Phúc - Lộc - Thọ


 chùa Phụng Sơn - Sài Gòn / quận 11 - - VN   Thủy Long Cung - tphcm / quận 11 - - VN
 chùa Phụng Sơn - tphcm / quận Gò Vấp - - VN
chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN - Phúc / Bonheur Lộc / Prospérité Thọ / Longévité

Last updated : Fri, 15 Mar 2024 01:43:53 +0100