Saint Vincent Ferrier


église Saint-Milliau - Ploumilliau - 22 - FR   Binondo Church - Manila / Binondo - Manilla - PH
église Notre-Dame - Saint-Lô - 50 - FR