Tổ đình Quan Thế Âm - ( đường Thích Quảng Đức ) Sài Gòn - VN

Thượng Toạ Thích Quảng Đức