Phật Xuất Gia


chùa  Chantarangsay / chùa Miên - Sài Gòn / Quận 3 - VN chùa Từ Quang - Sài Gòn / Thủ Đức - - VN
chùa  Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
chùa  Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN chùa Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - VN Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
( Amavarati - Andhra Pradesh - IIèsiècle ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
( TH - XVIIIè ) - Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
  Vie de Bouddha -
chùa Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
( Gandhara - 1ersiècle ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
chùa  Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
  tổ đình Linh Sơn - Cần Giuộc - Long An - VN
 chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN vat Mixai - Vientiane - - LA
 chùa Phật Bảo - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN ni viện Diệu Pháp - Long Thành - Đồng Nai - VN

Last updated : Sun, 03 May 2020 19:08:11 +0200