Phật Xuất Gia


chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN vat Ban Fai / ວັດບ້ານຝາຍ - Vientiane - - LA
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
tổ đình Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
Phổ Đức - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Phước Thành - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN  chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100